tik-tok instagram youtube radio
godło uczelnia liderów
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

23 Sty 2023

Kans zatrudni osobę do Sekcji Jakości Kształcenia

KARKONOSKA  AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH 
      w Jeleniej Górze

          Z A T R U D N I

na podstawie umowy zlecenie osobę do Sekcji Jakości Kształcenia  

 

Do podstawowych zadań należeć będzie:

 1. Gromadzenie i opracowywanie informacji o kształceniu specjalistycznym.
 2. Prowadzenie działań konsultacyjno-doradczych  w zakresie kształcenia specjalistycznego.
 3. Przygotowanie analiz zapotrzebowania na kształcenie specjalistyczne na określonym kierunku.
 4. Nawiązanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie organizacji i prowadzenia kształcenia specjalistycznego.
 5. Opracowanie harmonogramu realizacji zadań związanych z prowadzeniem kształcenia specjalistycznego.
 6. Opracowanie regulaminu oraz programów kształcenia specjalistycznego.
 7. Koordynowanie działaniami związanymi z realizacją kształcenia specjalistycznego.
 8. Sporządzanie sprawozdań dla Uczelnianej Komisji Zapewniania Jakości Kształcenia.

Od kandydatów oczekujemy:

 

 1. Wykształcenia wyższego.
 2. Znajomości Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
 3. Znajomości Rozporządzenia MEiN oraz MNiSW z dnia 17.06.2016 roku w sprawie charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowej dla kwalifikacji uzyskiwanych po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 - poziom 5.
 4. Doświadczenia zawodowego w zakresie kształcenia specjalistycznego.
 5. Praktycznej znajomości pakietu MS Office.
 6. Wysokich kompetencji komunikacyjnych.
 7. Zaangażowania w zlecone zadania.

 

CV należy kierować w terminie do 31.01.2023 r. na adres: kadry@kans.pl lub pocztą:

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych

Dział Kadr

ul. Lwówecka 18

58-506 Jelenia Góra

 

Uprzejmie informujemy, iż rozpatrujemy tylko kompletne aplikacje, jak również, że kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami i nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”.

Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana stosowna zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Powrót wstecz